W dniach 15, 17 i 18 września 2023 r. odbędzie się uroczysta część wizytacji kanonicznej naszej parafii, którą przeprowadzi bp Grzegorz Olszowski.

Serdecznie zapraszamy na poszczególne spotkania.

PROGRAM WIZYTACJI
w parafii Nawiedzenia NMP w Mysłowicach-Brzezince

PIĄTEK, 15.09.2023 r.

10.30

Msza święta z udziałem chorych i starszych parafian,

oraz z indywidualnym błogosławieństwem bpa Grzegorza

kościół

12.00

Spotkanie z Dyrekcją SP 10

szkoła

12.25-12.45

Spotkanie z nauczycielami

szkoła

13.00

Spotkanie z pracownikami probostwa i kościoła

probostwo

14.30

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej

DPS

16.00

Spotkanie z dziećmi i grupami dziecięcymi

(ministranci, Dzieci Maryi, scholka)

oratorium

16.30

Msza szkolna z kazaniem bpa Grzegorza

kościół

17.15

Nieszpory – spotkanie bpa Grzegorza z księżmi dekanatu

probostwo

18.00

Liturgiczne przywitanie biskupa Grzegorza Olszowskiego wraz ze sprawozdaniem ks. proboszcza

Msza św. z rozesłaniem grup parafialnych

(przedstawiciele grup odbierają świece z rąk biskupa)

kościół

19.00

Spotkanie z młodzieżą

salka

20.00

Spotkanie z nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. i ich rodzinami

probostwo

NIEDZIELA, 17.09.2023 r.

6.30

Homilia bpa Grzegorza w czasie Mszy świętej

8.00

Homilia bpa Grzegorza w czasie Mszy świętej

9.30

SUMA PONTYFIKALNA z homilią

11.15

Msza święta rodzinna z udzielaniem chrztu św. oraz indywidualne błogosławieństwo rodzin przez bpa Grzegorza

12.30

Spotkanie z księżmi i siostrami jadwiżankami wawelskimi oraz nawiedzenie klasztoru

PONIEDZIAŁEK, 18.09.2023 r.

18.00

Msza św. pod przewodnictwem bpa Grzegorza

kościół

18.45

Spotkanie z grupami dorosłych (Czciciele Różańca Św., Żywy Różaniec, Świecka Rodzina bł. E. Bojanowskiego, Apostolstwo Dobrej Śmierci, parafialna Caritas)

oratorium

19.30

Okazja do osobistych rozmów z bpem Grzegorzem

oratorium

ok. 19.45

Spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską

probostwo

Scroll to Top