SPOWIEDŹ

W sakramencie pokuty, czyli spowiedzi, wierni wyznający swoje grzechy, wyrażają swój żal za nie i postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzielone przez kapłana, otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów po chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę. Jest to sakrament, który przynosi człowiekowi przede wszystkim dwa skutki: pojednania (odpuszczenia grzechów) i pokoju (wewnętrznej łaski, która wprowadza w serce pokój Boży). Podobnej troski jak nasze ciało w kwestii pielęgnacji potrzebuje również nasza dusza – nasze życie duchowe. Dlatego bardzo ważną sporawą pozostaje dla nas troszczenie się o regularną spowiedź oraz korzystanie z niej za każdym razem, gdy popadniemy w grzech ciężki. Dobrą praktyką dla duchowej higieny jest spowiedź raz w miesiącu.

W naszej parafii sakrament pojednania jest udzielany:
– w dni powszednie – ok. 30 minut przed Mszą św., czyli 7.30-7.55 (w środy 7.15-7.40) oraz 17.30-17.55 oraz w piątki przed Mszą św. szkolną 16.00-16.25.
– w niedziele – 15 minut przed Mszą św.
– przed pogrzebem – ok. 30 minut przed rozpoczęciem liturgii pogrzebowej.

Scroll to Top