POGRZEB

Doświadczenie straty kogoś bliskiego jest dla nas najczęściej trudnym doświadczeniem. Towarzyszą nam wtedy smutek, poczucie pustki, osamotnienia, czasem bunt. Szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania i modlimy się za tych, którzy odeszli. Dlatego przychodzimy do Boga, by nas pocieszył, dał nadzieję i wewnętrzny pokój. Wierzymy przecież w zmartwychwstanie i życie wieczne po śmierci. Po śmierci naszych bliskich chcemy zapewnić im godny, religijny pochówek.

Chcąc ustalić pogrzeb należy u duszpasterzy zgłosić śmierć bliskiej osoby i przedstawić akt zgonu oraz zaświadczenie o zgonie (część dla administracji cmentarza). W kancelarii parafialnej (bez względu na godziny kancelaryjne, ale wg możliwości czasowych duszpasterzy) ustalamy  datę pogrzebu, załatwiamy wszystkie formalności dotyczące cmentarza oraz ustalamy ewentualne dodatkowe okoliczności (np. pochówek na innym cmentarzu). Zwykle wtedy ustalamy również datę Mszy św. w 30 dniu po śmierci (termin Mszy św. z okazji 1 rocznicy śmierci rezerwujemy od września). Rodzina może także przekazać sporządzone na piśmie podziękowanie w imieniu zmarłej osoby.

Jeśli pogrzeb osoby mieszkającej na terenie naszej parafii ma się odbyć w innej parafii (np. parafii pochodzenia itp.), wówczas również należy zgłosić duszpasterzom śmierć bliskiej osoby oraz poprosić o tzw. “przekaz pogrzebu” do wskazanej parafii. 

Do dnia pogrzebu do dyspozycji rodziny i bliskich pozostaje kaplica przedpogrzebowa lub kościół, gdzie można, np. po Mszy św. wieczornej, modlić się za zmarłą osobę.

Scroll to Top