MAŁŻEŃSTWO

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowane ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowywania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do rangi sakramentu. Przygotowanie do małżeństwa można podzielić na:

  • dalsze – całe życie człowieka, jego wychowanie, zdolność do nawiązywania trwałych relacji przyjaźni i koleżeństwa, jego życie w głębokiej przyjaźni z Chrystusem, codzienna modlitwa, coniedzielna Msza św., regularna spowiedź.
  • bliższe – bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa.

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć małżeństwo w naszym kościele rezerwują sobie termin ślubu – można zarezerwować dzień i godzinę nawet z rocznym wyprzedzeniem w kancelarii parafialnej (od września danego roku przyjmujemy rezerwacje na cały następny rok).

Uprawnionym do błogosławienia małżeństwa jest proboszcz (lub wikary) parafii narzeczonej lub narzeczonego. Jeśli nasza parafia nie jest parafią narzeczonego lub narzeczonej, wtedy potrzebny jest tzw. przekaz, czyli pozwolenie na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii wydany przez proboszcza parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej. 

Najważniejszą sprawą w bezpośrednim przygotowaniu do małżeństwa jest spisanie protokołu przedmałżeńskiego, który potwierdza brak przeszkód oraz pełną wolność w zawieraniu małżeństwa.

Do protokołu narzeczeni zgłaszają się mniej więcej pół roku przed planowaną datą ślubu. Zasadniczo spisuje się go poza godzinami pracy kancelarii parafialnej w czasie uzgodnionym wcześniej z duszpasterzem.

Do spisania protokołu potrzebne są następujące dokumenty:

  • dowody osobiste lub paszporty,
  • świadectwa chrztu do ślubu (inna nazwa „metryka chrztu”) pobrane z parafii, gdzie udzielono chrztu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed spisaniem protokołu. Gdy sakrament chrztu był udzielony w naszej parafii – nie trzeba go przynosić,
  • świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły średniej,
  • dokumenty z USC do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesięcy od dnia wydania) lub akt ślubu, w wypadku, gdy narzeczeni są już małżonkami wg prawa cywilnego.

W tym czasie narzeczeni mają także obowiązek uczestniczyć:
– w naukach przedmałżeńskich wraz z dniem skupienia dla narzeczonych,
– w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego.

Formę, termin i miejsce nauki przedmałżeńskiej i spotkania w Poradni Życia Rodzinnego można wybrać ze strony internetowej Duszpasterstwa Rodzina AK.

Zapowiedzi wygłasza się przez dwie niedziele w parafiach, do których należą narzeczeni (zamieszkują w nich). Formularz wypełnia się przy okazji spisywania protokołu przedmałżeńskiego. Narzeczeni dostarczają go z powrotem najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą ślubu.

Narzeczeni mogą wybrać formularz i czytania na swą Mszę ślubną. Mogą też poprosić kogoś z rodziny czy bliskich o przeczytanie czytania czy zaśpiewanie psalmu.
Robić zdjęcia i filmować mogą tylko posiadający zaświadczenie o odbytym szkoleniu – zaleca się odpowiedni strój, dyskrecję i takt, aby nie przeszkadzać w ceremonii ślubnej. Wszelkie dodatkowe utwory lub pieśni nie mogą zastępować normalnych części liturgii. Wszystko to ustala się wcześniej z głównym celebransem.

Świadkowie zgłaszają się w zakrystii w dniu ślubu ok. 15 minut przed  rozpoczęciem liturgii z własnymi dowodami osobistymi. Przynoszą także obrączki ślubne (chyba, że ustalono inaczej).

Przed kościołem / na placu kościelnym można używać ryżu, naturalnych płatków kwiatów czy drobnych monet w ramach świętowania radości po ceremonii ślubnej. Zabronione jest jednak używanie konfetti (tub strzelających), zaśmiecanie terenu wokół kościoła oraz niedopuszczalne jest naruszanie porządku i spokoju (przez np. “palenie gumy”, głośne motocykle itp.).

Scroll to Top