Ks. Damian Kowalski SDS

Ks. Damian Kowalski – urodzony 27 września 1923 r. w Brzezince w diecezji katowickiej. Na chrzcie św. otrzymał imię Franciszek. Nowicjat w Zgromadzeniu Salwatorianów rozpoczął 10 października 1941 r. i przyjął wówczas imię zakonne Damian. Pierwszą profesję zakonną złożył 11 października 1942 r. w Krakowie, profesję wieczystą 11 października 1945 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 września 1946 r. w Mikołowie z rąk abpa Michała Godlewskiego. Ks. Damian pełnił m. in. obowiązki wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie, dyrektora małego seminarium salwatorianów w Mikołowie, sekretarza prowincjalnego i rektora kleryków Krakowie. Pracował ponadto w Warszawie, Zakopanem i Trzebini. Ostatnie lata życia przeżył we wspólnocie salwatorianów w Bielsku-Białej przy ul. Kluski (obecnie NMP Królowej Polski). Zmarł 8 marca 1992 r. w szpitalu w Tychach w 69 roku życia. Został pochowany w grobowcu salwatorianów w Bystrej Śl.

Scroll to Top