REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MÓJ BRZEZIŃSKI KOŚCIÓŁ”
O NAGRODĘ DZIEKANA DEKANATU MYSŁOWICKIEGO

 

§ 1
Organizatorem konkursu plastycznego jest parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Mysłowicach Brzezince.

 

§ 2
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół średnich.

 

§ 3
Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom tematyki historii kościoła i parafii oraz umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerszym forum.

§ 4
Interpretacja tematu („MÓJ BRZEZIŃSKI KOŚCIÓŁ”) jest dowolna i zależy od uczestnika.

 

§ 5
Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę w formacie A5-A3 wykonaną dowolną techniką plastyczną. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać następujące informacje: imię, nazwisko, wiek autora pracy, klasę i szkołę/przedszkole. Ponadto dane personalne rodzica, bądź opiekuna i numer kontaktowy.
 3. Prace należy dostarczyć osobiście (ul. Kościelna 14, Mysłowice-Brzezinka) lub przez katechetów do 17 listopada 2023 roku.
 4. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą oddawane.

 

§ 6
Zasady przyznawania i wręczenia nagród:

 1. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje powołana Komisja Konkursowa. Komisję powołuje organizator.
 2. Komisja dokona oceny prac konkursowych i przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych:

– dzieci przedszkolne,

– uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej,

– uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej,

– uczniowie szkoły średniej.

 1. Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych w zależności od ilości zgłoszonych prac.
 2. Komisja przy ocenie prac zwróci uwagę na poziom i przeciętne możliwości manualne wieku autora prac. Prace nie powinny być wykonywane przez osoby dorosłe bądź z wydatną ich pomocą. Prace, co do których osobistego wykonania przez uczestnika komisja będzie miała wątpliwości, mogą zostać odrzucone.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 18 listopada 2023 roku.
 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród wraz z wystawieniem prac nastąpi w niedzielę 19 listopada 2023 roku.
 5. Informacja o terminie wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej parafii (www.parafiabrzezinka.eu) w zakładce „Ogłoszenia parafialne”. Laureaci dodatkowo zostaną powiadomienie telefonicznie.
 6. Nagrody należy odebrać osobiście w wyznaczonym przez organizatora dniu. W razie nieobecności autora pracy nagrodę może odebrać rodzic, bądź opiekun podany na odwrocie pracy.

 

§ 7

Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, publikację pracy i na ogłoszeniach wyników.

Scroll to Top