Intencje Mszy Świętych 20-27 sierpnia 2023 r.

Niedziela, 20 sierpnia – 20 Niedziela Zwykła

6.30

Do OB przez wstaw. MB z podziękowaniem za zdrowie z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę w int. pewnej rodziny

8.00

Za + Wacława oraz ++ rodziców i teściów

9.30

Do OB przez wstaw. MB Nieust. Pomocy z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. Genowefy i Wiesława Majewskich z ok. 40 r. ślubu oraz o Boże błog. dla synów, synowych i wnucząt

11.15

Za + Gertrudę Smalcerz – of. od sąsiadów z ul. Laryskiej

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Za + Marię Müller oraz ++ z rodziny

 

 

Poniedziałek, 21 sierpnia – wspomnienie św. Piusa X, papieża

8.00

Za ++ rodziców, rodzeństwo, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

Za ++ Zdzisława Lula, żonę Teresę, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

Wtorek, 22 sierpnia – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej

8.00

Za ++ rodziców Jadwigę i Stefana, dziadków oraz ++ z rodziny

18.00

Za ++ Marię i Jana Jędyk oraz Leokadię i Piotra Sauc

 

 

Środa, 23 sierpnia

8.00

Za ++ Rozalię i Romana Sczyrba, synów Stefana i Ernesta, wnuczkę Dagmarę oraz ++ rodziców i ++ z pokr.

18.00

Za ++ Jadwigę Wudarczyk w r. śm., męża Mariana, rodziców, teściów, siostrę Teresę, brata Jana i ++ z pokr.

 

 

Czwartek, 24 sierpnia – święto św. Bartłomieja, apostoła

8.00

Za + Elżbietę Penczek – of. od sąsiadów

18.00

Za ++ rodziców Emilię i Wilhelma Nowak, Wandę i Franciszka Sobota, oraz ++ z rodziny

 

 

Piątek, 25 sierpnia

8.00

Za + Janinę Kuśnierczyk – of. od brata Stanisława z żoną

13.00

Msza św. ślubna: Sebastian Manijak – Inez Rak

18.00

Do OB przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. Teresy i Mariana Orlińskich z ok. 50 r. ślubu

 

 

Sobota, 26 sierpnia – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

8.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

16.00

Do OB przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Beaty Habryka z ok. 40 ur.

18.00

Za ++ Julię i Augustyna Kawa, synów Romana i Józefa, wnuka Grzegorza, Helenę i Augustyna Kasza, synów Pawła i Henryka, córkę Annę i zięcia Czesława

 

 

Niedziela, 27 sierpnia – 21 Niedziela Zwykła

6.30

Za + Wiesława w 1 r. śm.

8.00

Za + Stefana Kurek w r. śm. – of. od córki

9.30

Za + Danutę Kania w 20 r. śm., ++ męża Pawła i ojca Benedykta

11.15

Za ++ Cecylię i Mariana Resiak, syna Czesława oraz ++ z rodzin Lasok i Resiak

13.00

Msza św. ślubna: Konrad Stencel – Paulina Nigiel

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Do OB przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w int. Teresy, Anny, Łucji, Filipa oraz Karola Kacperskich z ok. ur.

Scroll to Top