Intencje Mszy Świętych 12-19 maja 2024 r.

Niedziela, 12 maja – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

6.30

Za ++ Emanuela Gąsiorczyka, rodziców Martę i Wilhelma, siostrę Krystynę, bratową Helenę oraz bratanicę Barbarę

8.00

Za ++ Karola i matkę Jadwigę

9.30

Za + Elżbietę Penczek w 1 r. śm.

11.15

Do NSPJ i MB w int. dzieci przystęp. do Wczesnej Komunii Św., ich rodziców i chrzestnych

12.30

Do OB i MB w int. dzieci, które w zeszłym roku przystąpiły do Wczesnej i I Komunii św.

15.00

Nabożeństwo majowe

15.30

Za ++ rodziców Elżbietę i Mariana Domogała w 3 r. śm. oraz ++ dziadków Helenę i Kazimierza Kołodziej w r. śm.

 

 

Poniedziałek, 13 maja – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

8.00

Do OB przez wstaw. MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Marka Pryby z ok. 60 ur.

18.00

Do OB przez wstaw. MB z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. Bronisławy Kokot z ok. 75 ur. – of. od córki i synów z rodzinami

 

 

Wtorek, 14 maja – święto św. Macieja Apostoła

8.00

Do OB przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. syna Jacka z ok. 50 ur.

18.00

1. Za + męża Damiana Piprek, ++ teściów Bronisławę i Józefa oraz ++ rodziców Annę i Stanisława

 

2. Za ++ Krystiana Pietrzyba, Franciszka i Weronikę Chyra, Olgę i Jerzego Pietrzyba i ++ z rodziny

 

 

Środa, 15 maja

8.00

Za ++ Longinę Sorek oraz jej męża Jana

18.00

1. Za + Alinę Badura oraz ++ rodziców Hildegardę i Pawła

 

2. Za ++ Janusza Warzecha, brata Sławomira oraz ++ z pokr.

 

 

Czwartek, 16 maja – święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski

8.00

Za + Czesława Kucharczuk – of. od Agnieszki

18.00

1. Za ++ Wandę i Franciszka Sobota, zięcia Józefa oraz ++ z rodziny

 

2. Za ++ Wojciecha na wsp. ur., rodziców oraz dusze w cz. cierp.

 

3. Za + Zygmunta Drobiec – of. od sąsiadów

 

 

Piątek, 17 maja

8.00

Za ++ z rodzin Przygocki i Deja

16.30

1. Za + Marię Szczotka na wsp. ur. oraz z okazji Dnia Matki

 

2. Za + Mariana Wołujewicz – of. od sąsiadów z ul. Wodnej i Chrzanowskiej

18.00

Do OB przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w pewnej int. z okazji ur.

 

 

Sobota, 18 maja

8.00

Za + Franciszka Seweryn – of. od Urszuli i Jana Rembiesa z rodziną z Babic Oświęcimskich

18.00

1. Za ++ Pawła Lasok, żonę Hildegardę, zięcia Jana oraz rodziców i rodzeństwo z obu str.

 

2. Za + Henryka Domin oraz ++ z rodzin Domin i Pinkawa

 

 

Niedziela, 19 maja – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

6.30

O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Parafian

8.00

O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Parafian

9.30

Do OB przez wstaw. MB z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i dary Ducha Świętego w int. ks. prob. Andrzeja Hoinkisa z ok. ur. – of. od parafian

11.15

Do NSPJ i MB w int. dzieci przystępujących do I Komunii Św., ich Rodziców i Chrzestnych

15.00

Nabożeństwo majowe

15.30

Za pewnych zmarłych

Scroll to Top