Intencje Mszy Świętych 5-12 listopada 2023 r.

Niedziela, 5 listopada – 31 Niedziela Zwykła

6.30

Do OB przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Anny Bałdygi z ok. 90 ur.

8.00

Do OB przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w pewnej int. z ok. ur.

9.30

1. Za ++ Jerzego Stolorz w r. śm. oraz żonę Jadwigę

 

2. Do OB przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Celestyny i Ryszarda Gąsiorek z ok. 60 ur.

11.15

Do Mił. Bożego w int. Zofii Chartuniewicz z ok. 70 ur. z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla rodziny

14.45

Nabożeństwo różańcowe

15.30

W int. rocznego dziecka Oliwiera Złotnika oraz jego rodziców i rodziców chrzestnych

 

 

Poniedziałek, 6 listopada

8.00

1. Za ++ męża Jerzego, córkę Joannę, rodziców, teściów, brata i bratową oraz dusze w cz. cierp.

 

2. Za + Krystynę Krzyżak – of. od rodziny Duda z Krakowa

18.00

1. Za + męża i ojca Rufina ++ rodziców z obu str. oraz rodzeństwo

 

2. Za + Artura Sojka – of. od rodziny Sitko oraz Izy i Piotrka

 

 

Wtorek, 7 listopada

8.00

Za ++ Norberta Sorek w r. śm., żonę Teresę, siostrę oraz ++ z rodziny Sorek i Seweryn

18.00

1. Za + Stanisława Trzupek na wsp. ur.

 

2. Za + Marcina Śliwiok – of. od żony i dzieci

 

 

Środa, 8 listopada

8.00

1. Ku czci św. Józefa w int. Seniorów

 

2. Do OB przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Ewy z ok. 70 ur.

18.00

1. Za ++ rodziców, dziadków i ++ z rodziny

 

2. Do OB przez wstaw MB w int. Świeckiej Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego i Sióstr Służebniczek o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz o nowe powołania zakonne oraz o rychłą kanonizację bł. Edmunda

 

 

Czwartek, 9 listopada – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

8.00

1. Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MB Bolesnej i św. Józefa o łaskę szczęśliwej śmierci dla Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, ich rodzin i grzeszników całego świata

 

2. Za ++ Krystynę w 15 r. śm., męża Pawła oraz ++ rodziców z obu str.

18.00

1. Za ++ rodziców Henryka i Marię Dolina

 

2. Za + Stefanię Klemens w 30 dz. po śm. – of. od Czcicieli Różańca Św.

 

 

Piątek, 10 listopada – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

8.00

Za + męża Jana Hajduk na wsp. ur. i ++ z rodziny

16.30

Za ++ Barbarę Bożek, męża Alojzego, ++ rodziców z obu str. oraz ++ z rodziny

18.00

1. Za ++ rodziców, brata, 2 siostry, 2 szwagrów oraz ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

 

2. Za + Łucję Dyjas w 30 dz. po śm. i na wsp. ur. – of. od Czcicieli Różańca Św.

 

 

Sobota, 11 listopada – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa – Święto Niepodległości

8.00

Do OB przez wstaw. MB Kalwaryjskiej z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Renaty Mol z ok. ur. – of. od służby kościelnej

14.00

Do OB przez wstaw. MB Królowej Polski w int. Ojczyzny – of. od Rowerowej Drogi Wiary

18.00

1. Za ++ Bernarda Saternus, rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa

 

2. Za ++ Kazimierza i Krystynę Czernek, rodziców z obu stron i ++ z pokrew.

 

 

Niedziela, 12 listopada – 32 Niedziela Zwykła

6.30

Za + ks. prob. Emila Wawreczkę w 110 r. śm.

8.00

Za ++ Stanisława Król w r. śm., żonę Matyldę oraz ++ z rodziny

9.30

Za ++ Władysławę Adamek w r. śm., córkę Stanisławę, zięcia Ryszarda i ++ z rodziny

11.15

Za ++ Alicję Garbacz na wsp. ur., męża Romana, ++ rodziców z obu str. oraz ++ z rodziny

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Do OB przez wstaw. MB z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w intencji Krystyny z ok. 80 ur., oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny

Scroll to Top