Intencje Mszy Świętych 3-10 grudnia 2023 r.

Niedziela, 3 grudnia – I Niedziela Adwentu

6.30

Za ++ Jana Czerny na wsp. ur. i w 30 r. śm., żonę Elżbietę, córki Teresę i Ewę, wnuka Jarosława oraz ++ rodziców z obu str.

8.00

Za ++ rodziców Różę i Kazimierza Lach, Franciszka i Cecylię Majczak oraz + Jadwigę Jankowską

9.30

Za ++ Pawła Kania w 2 r. śm., żonę Danutę oraz ++ z rodziny

11.15

Za + Jana Patałąg na wsp. ur. – of. od córki i syna z rodzinami

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Za + Józefa Betka – of. od sąsiadów z ul. Laryskiej 6 i 12

 

 

Poniedziałek, 4 grudnia – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy

8.00

Do OB przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w int. Kacpra Skowron z ok. 18 ur.

9.30

1. Przez wstaw. św. Barbary w intencji górników i pracowników górnictwa, w intencji emerytów i rencistów górnictwa oraz ich rodzin

 

2. Za ++ górników

 

3. Do OB przez wstaw. MB z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w intencji Barbary Paryż z ok. 90 ur.

18.00

1. Za + Michała Król na wsp. ur.

 

2. Za + Hildegardę Jęrzejewską – of. od sąsiadów z ul. Malinowej

 

 

Wtorek, 5 grudnia

8.00

Za + Mariannę Zalińską – of od chrześniaka Andrzeja Rogowskiego

18.00

1. Za + Marcina Śliwiok – of. od żony i dzieci

 

2. Za + Pawła Seifert – of. od sąsiadów z ul. Reja i Wrzosowej

 

 

Środa, 6 grudnia – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

8.00

Ku czci św. Józefa w int. Seniorów

18.00

1. Za ++ Pawła Habryka, córkę Bogusławę oraz ++ z rodziny

 

2. Za + Jana Cieplok – of. od Weroniki Hiacent

 

3. Za + Jana Cieplok – of. od sąs. z ul. Wrzosowej, Jagodowej, Jaśminowej, Orzeszkowej i Brzezińskiej

 

 

Czwartek, 7 grudnia – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

8.00

Do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w int. Ojca św., bpów, kapłanów, kleryków oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

18.00

1. Za + Krystiana Szczot – of. od rodzin Broncel i Stencel

 

2. Za + Andrzeja Bielika – of. od mamy Adeli

 

 

Piątek, 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8.00

Za ++ Monikę i Konrada Dera na wsp. ur. oraz ++ rodziców

16.30

1. Ku czci Maryi Niepokalanej w intencji Dzieci Maryi naszej parafii oraz ich rodziców i rodzeństwa

 

2. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej w int. oazy rodzin – Domowego Kościoła – naszej parafii

18.00

1. Za ++ Leszka Wójcik w 20 r. śm., synową Annę oraz ++ z pokr.

 

2. Za + Józefa Betka – of. od sąsiadów z ul. Laryskiej 6 i 12

 

 

Sobota, 9 grudnia

8.00

1. Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MB Bolesnej i św. Józefa o łaskę szczęśliwej śmierci dla Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, ich rodzin i grzeszników całego świata

 

2. Do OB przez wstaw. MB z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w int. Mariusza z ok. 50 ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny

18.00

Za + Stanisława Gągol w r. śm., ++ żonę Wandę, rodziców z obu str., zięciów Jana i Romualda

 

 

Niedziela, 10 grudnia – II Niedziela Adwentu

6.30

Za + Teresę Dera na wsp ur. i w r. śm oraz ++ z rodziny

8.00

Do Miłosierdzia Bożego o zdrowie dla Grzegorza

9.30

Za + Jana Cieplok o wieczną radość nieba – of. od Anieli i Bronisława z Orawki

11.15

Za + Jana Miś w 2 r. śm. oraz ++ rodziców

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Morkisz na wsp. ur. oraz ++ z rodziny

Scroll to Top