CHRZEST I ROCZEK

Chrzest jest bramą sakramentów, jest konieczny do zbawienia, uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa włącza do wspólnoty Kościoła.

Sakramentu Chrztu św. w naszej parafii udzielamy zasadniczo w czasie uroczystej niedzielnej Eucharystii. Najczęściej chrzcimy dwa razy w miesiącu: w pierwszą i trzecią niedzielę na Mszy o godz. 15.30 lub 11.15.

W roku 2024 dla chrztów i roczków zarezerwowaliśmy następujące terminy:

7 stycznia 2024 r. o 11.1521 stycznia 2024 r. o 15.30
4 lutego 2024 r. o 11.1518 lutego 2024 r. o 15.30
3 marca 2024 r. o 15.3017 marca 2024 r. o 11.15
7 kwietnia 2024 r. o 15.3021 kwietnia 2024 r. o 11.15
5 maja 2024 r. o 11.1519 maja 2024 r. o 15.30
9 czerwca 2024 r. o 15.3023 czerwca 2024 r. o 11.15
7 lipca 2024 r. o 15.3021 lipca 2024 r. o 11.15
4 sierpnia 2024 r. o 15.3018 sierpnia 2024 r. o 11.15
1 września 2024 r. o 15.3015 września 2024 r. o 11.15
6 października 2024 r. o 15.3020 października 2024 r. o 11.15
3 listopada 2024 r. o 15.3017 listopada 2024 r. o 11.15
1 grudnia 2024 r. o 15.3015 grudnia 2024 r. o 11.15

Chrztu udzielamy dzieciom, których rodzice zamieszkują na terenie naszej parafii (są naszymi parafianami). Jeśli rodzice mieszkają w innej parafii i pragną ochrzcić dziecko u nas z ważnych powodów, potrzebny jest przekaz z parafii, na terenie której zamieszkują. By przygotować się do chrztu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka oraz podstawowymi danymi rodziców chrzestnych. Jeśli wybrani na rodziców chrzestnych mieszkają poza naszą parafią – będą potrzebowali zaświadczenia od swojego proboszcza, że mogą pełnić tę funkcję – o takie zaświadczenie należy poprosić w kancelarii parafii, gdzie aktualnie mieszkają chrzestni. Należy je dostarczyć najpóźniej w czasie katechezy przedchrzcielnej, która odbywa się najczęściej w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca o godz. 16.30 w salkach obok naszego probostwa.

Wymagania wobec rodziców dziecka

Chrztu św. udziela się dziecku na podstawie wiary rodziców dziecka. Wiara ma być nie tylko deklarowana, ale i praktykowana. Rodzice modlą się za dziecko (a w przyszłości razem z dzieckiem), uczestniczą co niedzielę we Mszy św., przystępują regularnie do Spowiedzi i Komunii św.

Wymagania wobec rodziców chrzestnych

Według nauki Kościoła chrzestny razem z rodzicami przedstawia dziecko do chrztu oraz ma pomagać, by ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto ukończył 16 lat, jest katolikiem, przyjął już sakrament Komunii św. i Bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Należy wybrać jednego chrzestnego lub chrzestną albo dwoje chrzestnych (oczywiście różnej płci). Nie może więc pełnić tej funkcji osoba żyjąca w konkubinacie, w związku niesakramentalnym czy „partnerskim”, a także osoba niepraktykująca wiary (brak niedzielnej Mszy św., nieprzystępowanie do spowiedzi i Komunii św.).

Katecheza dla rodziców i chrzestnych

Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się najczęściej w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca o godz. 16.30 w salce przy probostwie.

Chrzest w niebezpieczeństwie śmierci

W razie nagłej konieczności KAŻDY może udzielić chrztu zwykłą wodą (nie musi być poświęcona) polewając trzykrotnie główkę dziecka i wypowiadając imię dziecka na początku i formułę sakramentalną: np. w wypadku dziecka o imieniu Anna będą to następujące słowa: ANNO, JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Roczek (pierwsza rocznica urodzin / chrztu dziecka)  

Jest pięknym chrześcijańskim zwyczajem, że dziękujemy Bogu za pierwszy rok życia i za sakrament chrztu św. dziecka. Specjalnego błogosławieństwa rocznego dziecka udzielamy zasadniczo w czasie uroczystej niedzielnej Eucharystii najczęściej w czasie Mszy św. chrzcielnej – terminy jak wyżej.

Prośbę o udzielenie błogosławieństwa z okazji pierwszej rocznicy chrztu (ew. urodzin) dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej z około miesięcznym wyprzedzeniem. W Mszy “roczkowej” dziecku powinni towarzyszyć rodzice i chrzestni. Dobrze jest zabrać ze sobą świecę chrzcielną dziecka.

Scroll to Top